Dân số thế giới dự kiến ​​đạt 7,9 tỷ người vào ngày đầu năm mới

0

Dân số thế giới được dự đoán là 7,9 tỷ người vào ngày đầu năm mới 2023, với 73,7 triệu người được thêm vào kể từ ngày đầu năm mới 2022, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm.

Điều đó đánh dấu sự gia tăng dân số thế giới 0,9% trong năm qua. Cục điều tra dân số cho biết trong tháng 1 năm 2023, dự kiến ​​có 4,3 ca sinh và 2 ca tử vong trên toàn thế giới mỗi giây.

Dân số Hoa Kỳ vào Ngày đầu năm mới 2023 được dự đoán là 334,2 triệu người, với 1,5 triệu người được thêm vào kể từ Ngày đầu năm mới 2022, tức là mức tăng chỉ dưới một nửa phần trăm.

Hoa Kỳ được dự đoán sẽ có một ca sinh chín giây một lần và một ca tử vong cứ sau 10 giây vào tháng 1 năm 2023. Di cư quốc tế ròng dự kiến ​​sẽ thêm một người vào dân số Hoa Kỳ cứ sau 32 giây. Theo Cục điều tra dân số, sự kết hợp giữa sinh, tử và di cư quốc tế ròng làm tăng dân số Hoa Kỳ lên một người cứ sau 27 giây.

Nguồn: https://www.foxnews.com/world/world-population-expected-hit-7-9-billion-new-years-day

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here