Phụ huynh Philly tìm cách can thiệp vào một vụ kiện về việc ai giám sát sự an toàn của các tòa nhà trường học trong thành phố

0

Phụ huynh và các nhóm cộng đồng của Khu học chánh Philadelphia đang chính thức yêu cầu giám sát môi trường nhiều hơn đối với các trường công lập của thành phố, tìm cách can thiệp vào một vụ kiện liên bang về việc ai sẽ xác định xem các tòa nhà trường học có an toàn hay không.

Trong các giấy tờ nộp vào thứ Sáu tại tòa án liên bang, ba phụ huynh học sinh ở Philadelphia và hai tổ chức phi lợi nhuận đã yêu cầu một thẩm phán tham gia phản đối thành phố đối với vụ kiện do khu học chánh đệ trình vào tháng Giêng. Hệ thống trường học cáo buộc rằng luật năm 2022 được thiết kế để củng cố các điều kiện môi trường bằng cách thành lập một ban giám sát và trao quyền cuối cùng cho giám đốc điều hành của thành phố về việc liệu các tòa nhà trường học có thể mở cửa hay không là bất hợp pháp.

Những người can thiệp cho biết học khu không thể được tin cậy để giám sát việc khắc phục: Học khu “đã làm phức tạp thêm vấn đề về các tòa nhà không an toàn bằng cách từ chối tiết lộ thời gian và kết quả kiểm tra tòa nhà của học khu về các nguy cơ môi trường. Ví dụ, trong nhiều trường hợp, khu học chánh cho rằng một tòa nhà trường học là an toàn, chỉ để đột ngột đóng cửa nó để khắc phục hậu quả sau khi kiểm tra cho thấy có chứa amiăng.”

Hồ sơ pháp lý để bác bỏ vụ kiện của học khu diễn ra trong cùng tháng mà hai tòa nhà của học khu đóng cửa vì amiăng bị hư hại. Trong trường hợp của Tòa nhà 21, một trường trung học cấp ba ở West Oak Lane, các quan chức nhà trường thừa nhận họ đã biết về mối nguy môi trường trong hai năm nhưng không làm gì, trái ngược với những tuyên bố công khai ban đầu của họ. Amiăng, sơn có chì và các nguy cơ môi trường khác là mối quan tâm thường xuyên trong hệ thống trường học thiếu vốn của Philadelphia, nơi có hơn 200 tòa nhà cũ kỹ.

Nguồn: https://www.inquirer.com/news/philadelphia-school-district-parents-asbestos-lawsuit-environmental-conditions-20230317.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here